Намын бүтэц

Мөнхбатын Бадмаа

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Боловсрол

(2005)

Япон улсын Токиогийн Гадаад Хэлний Их Сургууль,

Хэл шинжлэлийн салбар (1998)

Шинжлэх Ухааны Академийн харъяа Улаанбаатарын Их Сургууль

Бүрэн дунд боловсрол (1978-1988)

Төв аймаг Батсүмбэр сумын 10жилийн сургууль

Ажлын туршлага

Багш, нийгмийн ажилтан (2000-2001)

Газарчин дээд сургуулийн цогцолбор сургууль

Ажилтан (1988-1992)

Монголын Радио Телевиз

Амжилт