Намын бүтэц

Сандагдоржийн БАЯРБААТАР

Ерөнхий Нарийн Бичгийн Дарга

Боловсрол

Докторын зэрэг- Эдийн Засгийн Ухаан (1999 - 2005)

Эдийн Засгийн Ухааны Доктрантур - Азийн Их Сургууль, Токио хот, Япон улс.

Магистр - Эдийн Засгийн Ухаан (1997 - 1999)

Эдийн Засгийн Ухааны Магистрантур - Азийн Их Сургууль, Токио хот, Япон улс.

Бакалавр - Эдийн Засгийн Ухаан (1991 - 1994)

Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль, Улаанбаатар Хот, Монгол улс.

Бүрэн Дунд Боловсрол (1980-1990)

10 жилийн 1-р дунд сургууль, Улаанбаатар Хот, Монгол улс.

Ажлын туршлага

Багш (1994-1995)

Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль, Улаанбаатар Хот, Монгол улс.

Гадаад Харилцааны Ажилтан (2005-2011)

Ди Эм Эс ХХК, Токио хот, Япон улс.

Ерөнхий Захирал (2007-2013)

Модив ХХК, Улаанбаатар Хот, Монгол улс.

Стратегийн Бодлого Төлөвлөлтийн Хэлтсийн Дарга (2013-2016)

Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгийн Газар

Ерөнхий Захирал (2016-)

Модив ХХК, Улаанбаатар Хот, Монгол улс.

Амжилт