Намын бүтэц

Зоригтын Сугар

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Боловсрол

Магистр (2017-2020)

Сайтама Их Сургууль. Хүмүүнлэг, нийгэм судлалын сургууль, Сайтама муж, Япон улс

Бакалавр (2015-2017)

Сайтама Их Сургууль. Эдийн засгийн тэнхим, Сайтама муж, Япон улс

Хими технологи (2011-2015)

Осака Их Сургууль. Инженерийн тэнхим, Осака муж, Япон улс

Бүрэн дунд боловсрол (1998-2009)

93-р дунд сургууль, Шинэ Монгол Ахлах Сургууль

Ажлын туршлага

Гүйцэтгэх захирал (2018-)

VoiStock Mongolia Co.,Ltd.

Мэргэжилтэн (2017-2018)

Aucfan Co.,Ltd.

Тэргүүн (2015-2017)

Япон дахь Монгол Оюутны Холбоо

Амжилт